Αγαπημένο μου ημερολόγιο, εν 20 Δεκεμβριoυ 1920.

ΗΜΕΡΑ ΓΑΜΟΥ!

Δεν μπορώ να γραψω περισσότερα! Ομως στη φωτογραφία του γάμου μας είναι όλα ξεκάθαρα!

Ο Δωρόθεος φορούσε ενα σεμνό κουστούμι, ενώ στο γάμο παρέστησαν όλες οι καλόγριες της Αγίας Μουνοθύελας, οι Θεολογική Σχολή Ιπταμενων καλογριών, αξιωματικοί και άλλοι στρατόκαβλοι απο την σχολή του Δωρόθεου, οι μυθικοί μικροι Φλαντζα-Λάντζα χορεύανε και τραγουδάγαν! Μέχρι και ο David Santos είχε παραστεί!