Αγαπημένο μου ημερολόγιο, εν 17ης Ιουνίου, 1817

Σήμερα πήρα κρυφά μια φωτογραφία του εραστή μου από τον στρατό καθώς και ένα γράμμα που θα το αντιγράψω εδώ με ποιο καθαρά γράμματα από αυτά του Δωρόθεου:


«Αγαπητήν μου δεσποινίς Λουντίτσια. Σου αποστέλλω μίαν φωτογραφίαν από την στρατιωτικίν μου επαιδευσίν εις την οποία ετοιμαζόμασθε δια μίαν εικονικήν επίθεσιν ες τον εχθρόν. (Τελείως συμπτωματικώς διαλέξαμε τας λαγούς της περιοχής).
Αριστερόθεν προς δεξιόθεν μπορής να διακρίνης τους ΜακΝτάφφυ, ΜακΤζάκκυ, ΜακΦάκκυ, ΜακΑρόννυ κε εμένα με το νέον μούσιον που καλλιεργώ κε θα εκτρέφω επιμελώς μέχρι τα γεράματα μου. Αν κε η εκπαιδέυσις θα κράτηση ακόμα δύο έτη εγώ ο Δωρόθεος Καψηφλάντζας θα σε έχω πάντα μέσα εις την καρδιάν μου, που βρίσκετω πολύ κοντά με το συκώτιον κε σου υπόσχομαι εις ότι έχω ιερόν πώς μόλις τελειώσω την στρατιωτικήν μου θητείαν θα σε παντρευθώ.

Σε χαιρετώ διατί μας εδόθη διαταγίν να μαγειρέψομεν εις στιφάδον τον λαγόν που αιχμαλωτίσαμε,

Δωρ. Καψηφλάντζας»